free bootstrap themes

Kontrola obavljanja radnih zadataka

GARD doo - Obezbeđenje lica i imovine

Štrosmajerova 1, 25000 Sombor, tel: 063/834 67 64, email: office@gardobezbedjenje.rs

Funkcija kontrole

Kontrola je funkcija rukovodstva kojom se proverava realizacija dužnosti, zadataka i kvaliteta pružanja usluga obezbeđenja.

Korisnik usluga ima pravo na najbolju uslugu, jer je redovno plaća.

”GARD” doo ima organizovanu stalnu kontrolu vršenja poslova obezbeđenja.

Kontrola se vrši neprekidno, danju i noću.

Pored osnovne uloge, kontrola je i interventni tim u alarm monitoringu (daljinskom nadzoru objekata). Prava, obaveze i ovlašćenja kontrole su: 

- podučavanje radnika obezbeđenja u radu i ponašanju,
- obilazak radnih mesta na svim objektima i kontrola svih službenika obezbeđenja,
- kontrola rada, izgleda, ponašanja, poznavanja opštih i posebnih uputstava,
- kontrola urednosti radnog mesta, ormara i kaseta, evidencije naoružanja, evidencije i čuvanja zajednicke opreme,
- otklanjanje uočenih nedostataka, predlaganje mera za poboljšanje kvaliteta obezbeđenja,
- trenutno suspedovanje s posla službenika obezbeđenja u slucaju teških povreda radne discipline (spavanje, napuštanje radnog mesta, rad pod uticajem alkohola, opojnih droga ili lekova koji umanjuju radnu sposobnost, zloupotreba ličnog naoružanja, propust u službi kojim je naneta veća šteta Korisniku usluga).
U tim situacijama, kontrolor obaveštava Operativni centar, ovaj rukovodioca obezbeđenja koji upućuje drugog službenika obezbeđenja na radno mesto.
Do dolaska novog službenika obezbeđenja, kontrolor ostaje na ovom mestu na dužnosti.
Službenik obezbeđenja mora poštovati i uvažavati kontrolore.

Tu smo za sva vaša pitanja

Štrosmajerova 1, 25000 Sombor

Telefon: 063/834 67 64 
Email: office@gardobezbedjenje.rs

© Copyright 2020 GARD doo, obezbeđenje lica i imovine - All Rights Reserved - Web by Chilli media